Varga Emese

Varga Emese

PhD hallgató
Tanulmányi időszak: 2018-2021
 
Elérhetőség:
          Email: varga.emese@etk.szie.hu
          Közvetlen szám: (1)-305-7166
          Telefon mellék:   +36-(1)-305-7100 ext. 6166
 
Témavezető: Marczika Andrásné dr. Sörös Csilla
Kutatási téma: Mikotoxinok és azok transzformációs módosulatainak vizsgálata takarmány és élelmiszer mátrixokban HPLC-MS módszerekkel