Mikola Erika

Mikola Erika
PhD hallgató
Tanulmányi időszak: 2017-2021
 
Elérhetősége:
               Email: mikola.erika@etk.szie.hu
               Közvetlen szám: (1)-305-7164
              Telefon mellék:   +36-(1)-305-7100 ext. 6164
 
Témavezető: Dr. Fodor Marietta, Dr. Geösel András
Kutatási téma: Vadon termő és termesztett gombafajok, illetve fajták összehasonlító vizsgálata klasszikus és noninvazív kémiai módszerekkel