Legújabb eredményeink

Hallgatónk EU COST Positive ösztöndíjat nyert

EU COST Positive projekt keretében Short Term Scientific Mission (STSM) ösztöndíjat nyert Kolimár Ditta Élelmiszerbiztonsági- minőségi mesterszakos hallgató, aki Dr. Abrankó László és Dr. David Berry (University of Vienna) közös témavezetésével január végén induló „Studying the relationship between microbiome genetic variation and polyphenol metabolic conversions” kutatási projektben vesz részt Bécsben. Az Európai Bizottság támogatásával működő COST együttműködéscélja, hogy összhangba hozzák európai szinten a nemzeti támogatottsággal folytatott műszaki és tudományos alapkutatásokat.

Kollégánkat felkérték az Acta Alimentaria szerkesztőbizottságába

Az Acta Alimentaria nemzetközi élelmiszertudományi folyóirat megújítja Szerkesztőbizottságát, melynek részeként Dr. Abrankó Lászlót, tanszékünk docensét a szerkesztőbizottság tagjának kérték fel. Az újság alapkoncepciója, hogy az élelmiszertudomány interdiszciplináris, több területhez is csatlakozik, így például a kémiához, mezőgazdasághoz, egészség- és mérnöki tudományokhoz, műszerfejlesztéshez, közgazdaságtanhoz, élelmiszer-minőséghez és -biztonsághoz, mind az alap-, mind az alkalmazott kutatásban.

Szalóki-Dorkó Lilla sikeresen megvédte doktori értekezését

Szalóki-Dorkó Lilla "Fekete bodza színanyagok átfogó analitikai vizsgálata élelmiszertechnológiai eljárások során" című PhD értekezését élelmiszertudományok tudományágban 2016. szeptember 5-én sikeresen megvédte (Témavezetői: Dr. Abrankó László és Stégerné Dr. Máté Mónika). Kutatása során a dán nemesítésű fekete bodza fajták gyümölcséből kinyert pigmentanyagok (antociánok) természetes színezőanyagként történő élelmiszeripari felhasználhatóságát vizsgálta. További részleteket az alábbi linken talál:

Tanszékünk közreműködésével sikeresen lezárult a KMR 12-1-2012-0189 pályázat

A k+f projekt anyagcsere markerek analitikai mérésének és informatikai feldolgozásának kutatásán alapult és a gombakomposzt gyártástechnológiájának fejlesztésére irányult. A projekt konzorciumi együttműködésben valósult meg. Konzorciumvezető gazdasági társaság a Bio-Fungi Kft. volt.

Geréné Radványi Dalma sikeresen megvédte doktori értekezését

2016. november 17-én tanszékünk jelenlegi tanársegéd kollégája, Geréné Radványi Dalma sikeresen megvédte doktori disszertációját „Gombatermesztésben előforduló kártékony penészek korai kimutatása illékony másodlagos anyagcseretermékekkel” címmel. Témavezetője Dr. Fodor Péter és Jókainé Dr. Szatura Zsuzsanna voltak. A doktori értekezés és tézisei a következő címen érhetők el:http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=16549
 
Gratulálunk!

Kollégáink Enshi tartományba (Kína) látogattak

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Enshi Autonóm Prefektúra tudományos vezetésétől Dr. Dernovics Mihály tanár úr és Both Eszter Borbála PhD hallgató meghívást kaptak és Kínában képviselték az egyetemet. A guiyang-i Geokémiai Kutatóintézet egyik kiemelt vizsgálati területe a Hubei-Enshi-Yutangba szeléntartalmú üledékes kőzetrendszer, amely révén az Enshi régió Kína és egyben a világ egyik legnagyobb, mezőgazdasági célra használt, természetesen nagy szeléntartalmú területével rendelkezik.

Nagy Ádám sikeresen megvédte doktori értekezését

2016. május 19-én tanszékünk korábbi doktorandusz hallgatója, Nagy Ádám sikeresen megvédte doktori disszertációját „Kajszigyümölcsök (Prunus Armeniaca L.) polifenol készletének átfogó tömegspektrometriás feltérképezése” címmel. Témavezetője Dr. Abrankó László volt. A doktori értekezés és tézisei a következő címen érhetők el: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=15916
 
Gratulálunk!