A Tanszék története

A Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán 1951-ben a Kémiai és Talajtani Tanszék kettévált, s megalakult az önálló Kémia Tanszék. A tanszéket Dr. Terts Margit vezette. Munkáját Gombkötő Géza és Szabó Lajos vegyész-mérnökök segítették. 1959 végén Dr. Terts Margitot politikai okok miatt leváltották, s Gombkötő Géza adjunktust nevezték ki megbízott tanszékvezetőnek, aki 4 éven keresztül irányította a tanszék munkáját.
 
1964-ben Dr. Pais Istvánt bízták meg a tanszék vezetésével, aki korábban az ELTE Analitikai Kémiai Intézetében Schulek Elemér munkatársa volt.
 
Pais professzor 24 éven keresztül vezette és irányította a tanszék munkáját. Munkássága során a tanszék számos eszközzel, műszerrel gazdagodott, többek között 1983-ban, az akkor ritkaságnak számító ICP-AES[1] készülékkel.
 
1986-ban Dr. Gombkötő Géza egyetemi tanár nyugdíjba-vonulásával Dr. Boross László egyetemi tanár vette át a biokémia oktatás és kutatás irányítását. A tanszék ekkor vette fel a Kémia és Biokémia Tanszék nevet.
1988-ban Dr. Boross Lászlót nevezték ki tanszékvezetőnek, majd 1989-ben tanszékünket intézetesítették az Élelmiszerkémia és Táplálkozás-tudományi Tanszékkel együtt. Az intézet élére Dr. Dénes Géza akadémikus került. Ez az intézet valójában csak papíron létezett, a rendszerváltással meg is szűnt. Ekkor ismét Pais professzor vette át a tanszék vezetését. E tisztet 1994-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be.
 
1994-től Dr. Fodor Péter egyetemi tanárt bízták meg az azóta igencsak kibővült tanszék irányításával, aki e tisztséget  17 éven keresztül, egészen 2011-ig töltötte be.
 
A tanszék neve az egyetemi integrációs folyamatok során, 2000-ben Alkalmazott Kémia Tanszékre változott.
 
A számos változás mellett, Dr. Fodor Péter vezetése alatt tanszékünk műszerállománya is jelentősen fejlődött, 1996-ban érkezett tanszékünkre az egyéni igények alapján megépített, s ezáltal egyedülállónak tekinthető új ICP-AES. 2002-ben kezdett működni tanszékünkön - az országban elsőként - egy ICP-TOF-MS[2] készülék. 2005-ben  egy LC-MS/MS[3] készülék, majd 2007-ben egy FT-NIR/NIT[4] készülék.
 
2011-ben Stefanovitsné Dr. Bányai Éva egyetemi tanár vette át a tanszék vezetését. Munkássága eredményeként a tanszék jelentős eredményeket ért el a növényi stresszélettani folyamatok, valamint a kertészeti növények, fajok, fajták egészségvédő hatásának kutatása terén.
 
2016-ban Dr. Fodor Marietta habilitált egyetemi docens lett a tanszék vezetője.
2018 január 1-től Simonné Dr. Sarkadi Livia a megbízott tanszékvezető
 
Dr. Kosáry Judit professzor emerita és Dr. Fodor Péter professzor emeritus személyében továbbra is számíthatunk tapasztalt, nagy tudású, már nyugdíjas kollégáink munkájára.
 
Az Alkalmazott Kémia Tanszéken mindig találunk néhány doktoranduszt, és frissen végzett doktort, akik nagyban hozzájárulnak a tanszék fiatalos hangulatához. Az államilag finanszírozott doktori képzés beindulása óta számos doktorandusz védte meg téziseit a tanszéken végzett munkákra alapozva.
 
A számos eredményes EU pályázat és innovációs támogatás eredményeként új műszerek, korszerűsödő laboratóriumok, felújított munkaszobák és könyvtár várja az itt dolgozókat, a tanulókat és az érdeklődőket.
 


[1] Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectrometer

[2] Inductively Coupled Plasma -Time of Flight -Mass Spectrometer

[3] Liquid Chromatography -Tandem Mass Spectrometer

[4] Fourier transzformációs közeli infravörös spektrométer